διαδικασία υποβολής ποιημάτων, πρωτότυπων και μεταφρασμένων


Το μηνιαίο περιοδικό “The books’ journal”, από την αρχή της κυκλοφορίας του, δημοσιεύει σε κάθε τεύχος του και λίγα ποιήματα –πρωτότυπα ή μεταφρασμένα–, συνήθως μιάς/ενός ή δυό ποιητ(ρι)ών, πρωτοεμφανιζόμενων ή έμπειρων.
Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε εργασία σας προς δημοσίευση, η διαδικασία είναι απλή:
- Στέλνετε 5-7 αδημοσίευτα ποιήματα (δηλ. οπωσδήποτε μη δημοσιευμένα σε έντυπη μορφή – αλλ’ αν έχουν εμφανιστεί οπουδήποτε στο διαδίκτυο, παρακαλώ σημειώστε την ακριβή διαδικτυακή σελίδα –το url– στο τέλος κάθε ποιήματος)
... ή –αν πρόκειται για ολιγόστιχα ποιήματα– μέχρι 3 σελίδες Α4,
... πρωτότυπα ή μεταφρασμένα (στην δεύτερη περίπτωση, συνοδευόμενα από τα πρωτότυπα),
... ως έγγραφο Word, με στοιχεία 12 στιγμών και διάστημα 1½ σειρών,
... στην ηλεκτρονική διεύθυνση panayotisioannidis@yahoo.gr
- Την επιβεβαίωση παραλαβής των ποιημάτων, ακολουθεί, το ταχύτερο δυνατόν (πλην απροόπτου, εντός τριμήνου),
... η απάντηση, συνοδευόμενη από κάποια σχόλια σχετικά με τα ποιήματά σας. Στην περίπτωση που αυτή είναι θετική, θα προσδιορίζονται τα ποιήματα προς δημοσίευση, καθώς και, κατά προσέγγιση, ο μήνας δημοσίευσής τους. Θα σας ζητείται επίσης να αποστείλετε ένα συντομότατο βιογραφικό σημείωμα (2-3 σειρών).
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη σας,
Παναγιώτης Ιωαννίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: